Vil du bli medlem hos oss?


Sesongen 2021/2022 har nordby drill følgende priser og timeplan:


Priser:
Aspiranter: 1500 kr høstsemester og 1500 kr i vårsemesteret
Ordinært medlem: 2000 kr høstsemester og 2000 kr i vårsemesteret

Ordinære medlemmer som skal ha dance betaler 500 kroner i tillegg i halvåret.


Treningstider for sesongen 2021/22

Aspiranter:
Mandag 17:00- 17:45

Ordinære medlemmer:
Treningene foregår hovedsaklig mandag og torsdag fra 16.00-19.00
De yngste gruppene trener kortere deler av denne tiden. 

For konkurranseutøverne våre har vi i tillegg tilbud om timer onsdager og søndager.


Hvordan fungerer timene til Nordby drill?

Pr i dag har vi 5 treningsklasser i Nordby drill.
Aspirant, Whips, Spinners, Catchers og Victory.


Dersom du ikke har drillet før starter du i aspirantklassen vår. Utøverne blir tildelt ny gruppe fortløpende når vi ser behov for det. Dette gjøres i samråd med foreldre. Vi gjør dette for at alle skal finne seg en plass hvor de opplever utvikling og trives.