Nordby drill stiftet som ny organisasjon

Etter flere runder med forhandlinger ble det endelig klart. Fra og med mandag 22. juni står Nordby drill på egne ben med egen organisasjon. Men det gode dugnadssamarbeidet mellom drill og musikk vil fortsatt bestå.

22.06.2020

Det var med et snev av høytidsstemning forslaget til delingsmodell ble klubbet igjennom av møteleder Torbjørn Waag fra Norges Musikkorps Forbund (NMF). Forslaget ble enstemmig vedtatt og den nye klubben Nordby drill ble offisielt stiftet.


Ikke dramatisk
- At vi nå skal stå på egne ben oppleves ikke som særlig dramatisk, forteller styreleder i den nystartede organisasjonen, Trond Hagen.
- Prosessen har pågått en god stund, og nå så vi at dette var den beste løsningen for å sikre medlemmene våre en mer optimal fritidsaktivitet, sier han.

God støtte i NMF
Om drillen skulle danne egen organisasjon eller ikke har vært gjenstand for mye engasjement i korpset de siste årene. Derfor ble NMF invitert til å hjelpe styret. Målsettingen var å finne en løsning som alle kunne leve bra med framover.

-Det å få hjelp fra noen utenfor til å se barnas behov i denne prosessen har vært veldig viktig for oss, forklarer Trond. - Det er de som skal bære begge organisasjonene videre, og det er de som er årsaken til at vi er med i styre og stell i det hele tatt. Foreldrearbeidsgruppen i Drillen har alle opplevd oppfølgningen og støtten fra NMF i prosessen som viktig for å finne en god løsning.

Daglig leder i Norges Musikkorps Forbund Øst, Thor Olav Fjellhøi har fulgt med på arbeidet som har blitt gjort for å finne en trygg løsning med to organisasjoner.
- Vår viktigste oppgave i NMF er å styrke det enkelte medlemskorps. Prosessen som har vært gjennomført i Nordby skolekorps er i tråd med dette, og det er gledelig at korpset nå har fått etablert en ny modell for den videre driften. Vi ønsker både musikanter og drillere lykke til i det videre arbeidet!


Godt samarbeid
En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra både drill og musikk har sammen med NMF arbeidet fram en samarbeidsavtale som regulerer deltagelse på dugnader framover. Samarbeidet skal sikre at det er nok arbeidskraft som stiller slik at dugnadene er gjennomførbare og midlene fordeles rettferdig mellom musikken og den nystartede Nordby drill.
-Vi startet arbeidet med samarbeidsavtale i mai, og vi syns prosessen fram mot det ekstraordinære årsmøtet har gått veldig fint, sier Hagen.

Også Nordby skolekorps er glad for at man har kommet til en løsning.
- Styret i Nordby skolekorps ønsker Nordby drill lykke til og ser frem til videre samarbeid, sier styreleder, Hanne Erikstad i Nordby Skolekorps.


Lang historie med drillere på Nordby
Nordby drill feiret i fjor 60 års jubileum sammen med Nordby skolekorps. Fra 1969 var drillen tydelig til stede med 10 medlemmer i korpset. Fra da av har det vært drillaktivitet i Nordbygda i en eller annen form. De siste årene har interessen for drill økt enormt, og Nordby drill tar med seg rundt 40 medlemmer inn i den nye organisasjonen sin.


- Selv om vi hadde fødselsdag nå på mandag og er helt nystartet som egen organisasjon, ser vi av historien at vi allerede har blitt 50 år. Da tenker vi at det er helt greit at vi nå tar steget og flytter hjemmefra, sier Hagen.